چرا قهوه ام طعم سوختگی میده؟

Sunday، ۱۲ Shahrivar ۱۴۰۲

مدام از خودتون نپرسید چرا اسپرسویی که درست می کنم طعم سوخته میده و ایراد از دستگاه اسپرسوسازتون میگیرد.

دلیل اصلی این موضوع میتونه این باشه که وقتی از دستگاهتون قهوه میخواید بگیرید، بسکت رو بیش از حد پر می کنید. این کار باعث میشه که آب داغ به سختی رد بشه و در نتیجه زمان بیشتری با قهوه در تماس باشه که قهوه طعم سوختگی به خودش میگیره.

پیام در واتساپ